Book of abstracts. III International Congress of Emotional Inteligence

Referència del capítol del llibre:  Alguacil, M., Boqué, M. C., Pañellas, M. (2011). Degree of satisfaction in university teachers after an innovation process in concordance with the european higher education area. Taksic, V. (Ed.), Book of abstracts. III International Congress of Emotional Inteligence (pp. 56). Opatija:

Referència del capítol del llibre:  Alguacil, M., Boqué, M. C., Pañellas, M. (2011). Children and peace: perception, cognition and emotion. Taksic, V. (Ed.), Book of abstracts. III International Congress of Emotional Inteligence (pp. 62). Opatija:

Referència del capítol del llibre:  Alguacil, M., Boqué, M. C., Pañellas, M. (2011). Factors of students` emotional inteligence promoting university participation. Taksic, V. (Ed.), Book of abstracts. III International Congress of Emotional Inteligence (pp. 93). Opatija:

Resum:

Aquest Llibre de Resums del 3er Congrés Internacional sobre Intel·ligència Emocional conté els resums de totes les contribucions acceptades al Congrés pel Comitè Científic internacional. Els tres objectius principals que continuen sent temes del Congrés són: I) revisar els models conceptuals existents de la IE , juntament amb els aspectes teòrics de la concepte; II ) analitzar els últims avenços en el camp pel que fa a l’actual enfocaments disponibles per a l’avaluació de la IE; III ) demostrar l’impacte de la IE en entorns pràctics.