Filosofías postmetafísicas: 20 años de filosofía francesa contemporánea

Referència del capítol: Pagès, A. (2012). Jean-Claude: Milner: un lingüista atravesado por Lacan. A Llevadot, L. i Riba, J. (Ed.),  Filosofías postmetafísicas: 20 años de filosofía francesa contemporánea (pp. 139). Barcelona: UOC. 

Referència del capítol: Pagès, A. (2012). Jacques-Alain Miller: articular Lacan. A Llevadot, L. i Riba, J. (Ed.),  Filosofías postmetafísicas: 20 años de filosofía francesa contemporánea (pp. 153). Barcelona: UOC. 

Resum:

El propòsit de Jordi Riba i Laura Llevadot, coordinadors de Filosofies postmetafísicas: 20 anys de filosofia francesa contemporània, és presentar un espai de pensament que es converteix, en la major part dels textos compilats, en una invitació a la reflexió ia la lectura. Els vint textos que componen el llibre mostren un panorama intel·lectual al que doten de «profunditat de camp», trencant amb el clixé que arrossega la filosofia dels últims vint anys, sigui o no francesa, la sensació que «no hi ha res de nou» , que ha estat tal l’exigència que el segle xX ha suposat per al pensament que se’ns han esgotat conceptes, corrents i ganes de pensar aquest principi del segle xXI. El llibre pretén mostrar no només que aquesta sensació compartida està, en bona mesura, infundada, sinó que, a més, suposa una injustícia envers tots els pensadors que no han deixat de pensar, a l’empara d’escoles, corrents i institucions, encara que sigui en clau més modesta, el que suposa assumir el caràcter «postmetafísic» de les seves reflexions.