Programa CaixaProinfància Llibre Blanc

Referència: Botella, L.; Longás, J Riera, J.; Úcar, X.; Longás, E.; Puig, C.; Vilar, J.; Civís, MCussó, I. i Boria, C. (2013). Programa CaixaProinfància Llibre Blanc. Barcelona: Obra Social La Caixa.

Resum:

El Programa CaixaProinfància és una iniciativa de ”la Caixa” i la seva Obra Social en el marc del seu compromís social amb els drets humans, la pau, la justícia i la dignitat de les persones. Els anys 2007 i 2008 s’estimava que el 23,8% dels nens, les nenes i els/ les adolescents de 16 anys residents a Espanya es trobava en situació de risc d’exclusió social i que 1.800.000 llars espanyoles presentaven problemes notables d’integració (segons un estudi de FOESSA sobre l’exclusió social a Espanya presentat el 2008). Les dificultats d’integració de les famílies en situació de pobresa o vulnerabilitat social afecten especialment els nens, les nenes i els/les adolescents. Aquests veuen greument compromès el seu desenvolupament físic, emocional i cognitiu com a conseqüència de les múltiples mancances materials i psicosocials associades a la seva situació. Conscients d’aquesta realitat i com a resposta al repte de millorar les oportunitats i la inclusió de nens, nenes i adolescents afectats per la pobresa, l’Obra Social ”la Caixa” va crear el 2007 el Programa CaixaProinfància, en clara sintonia amb l’objectiu de lluitar contra la pobresa i l’exclusió social que s’estableix en els programes marc de la Unió Europea i els seus estats membres.