Inteligencia espiritual

Referència: Torralba, F. (2010). Inteligencia espiritual. Barcelona: Plataforma Editorial.

Resum:

La intel·ligència espiritual posa en joc el desenvolupament ple no només de la persona sinó de les cultures i dels pobles. Tot ésser humà en tota comunitat humana disposa d’una intel·ligència espiritual que no s’adscriu a una obediència religiosa determinada. Més enllà d’aquesta, tot ésser humà té un sentit i unes necessitats íntimes d’ordre espiritual com ara la felicitat, el benestar integral i el gaudi de la bellesa i de la cultura. En contextos d’anèmia espiritual com en el que el nostre temps es troba, el desenvolupament de la intel·ligència espiritual obre horitzons nous i insospitats en el cor mateix de la rutina diària, de la immediatesa i de l’interès a curt termini.