Cuestiones éticas en la educación social. Del compromiso político a la responsabilidad en la práctica profesional

Referència:  Vilar, J. (2013). Cuestiones éticas en la educación social. Del compromiso político a la responsabilidad en la práctica profesional. Barcelona: Editorial UOC.

 

Resum:

L’objectiu d’aquest llibre és estudiar quina forma ha adoptat l’ètica en l’educació social, com s’ha arribat fins aquest punt i quins són els principals reptes de futur. Per a això, després d’una presentació teòrica sobre ètica professional, s’analitza el procés de construcció de la identitat dels professionals de l’educació social i la manera com l’ètica ha estat present en aquest procés. En segon lloc, s’analitzen les principals fonts de conflictivitat moral en la professió i les principals dificultats formals amb què es troben els professionals a l’hora de gestionar els conflictes de valor que apareixen a la pràctica professional. Finalment, s’aporten criteris per a la gestió dels conflictes de valor i es proposen unes vies de treball sobre com vincular el sentit moral del professional amb la seva pràctica quotidiana.