Sufrimiento y humildad ontológica: Kant y Schopenhauer

Referència: Torralba, F. (1996). Sufrimiento y humildad ontológica: Kant y Schopenhauer. Sapientia, 200, p.465-474.

Resum:

El sofriment és, en si mateix, una realitat negativa perquè significa la percepció subjectiva d’un mal. Tota persona tracta d’eludir el dolor, ja sigui per mitjans naturals o artificials. No obstant això, el patiment no només té un aspecte negatiu, sinó que té també un aspecte positiu. El sofriment és mestre de virtuts morals. Ens ensenya a ser pacients amb nosaltres mateixos i amb els nostres semblants, ens convida a ser tenaços davant del dolor, solidaris amb els que pateixen, i a ser humils enfront de la vida i la mort. A part d’aquest llegat moral inherent al patir, el sofriment és el catalitzador d’una altra actitud existencial: la humilitat ontològica.