La recreación moral de valores. Un problema para la razón práctica

Referència: Palazzi, C. (2008). La recreación moral de valores. Un problema para la razón práctica. Ars Brevis, 1(14), p.302-316.

Resum:

El present article pretén explorar, partint de la teoria dels estadis morals de Lawrence Kohlberg, algunes de les opcions ètiques que es deriven dels seus plantejaments. Acceptant la majoria de les seves premisses i deixant de banda algunes cèlebres crítiques al seu sistema (Carol Gilligan), la nostra intenció és intentar portar d’aquesta manera les seves conclusions fins a les últimes conseqüències. Per a això, les posarem en relació, en primer lloc, amb la teoria de l’acció comunicativa de Jürgen Habermas; en segon lloc, amb la idea de judici general de Thomas Nagel i, finalment, amb l’escepticisme ètic de John Leslie Mackie, sempre posant l’accent en la dimensió recreativa de la consciència moral.