Home, llenguatge, ésser. La fonamentació de la metafísica segons José Gómez Caffarena

Referència: Seguró, M. (2007). Home, llenguatge, ésser. La fonamentació de la metafísica segons José Gómez Caffarena. Comprendre: Revista Catalana de Filosofia, 9(1-2), p.189-212.

Resum:

El present escrit és una aproximació a la primera de les tres grans obres metafísiques de José Gómez Caffarena. La seva filosofia, rica en interessos i inquietuds, fruit en gran part de llargs anys de docència universitària (Facultat de Filosofia de la Universidad Pontificia Comillas), es desplega al llarg dels múltiples llibres i encara més articles i col·laboracions que ha escrit. Una d’aquestes inquietuds, la pròpiament metafísica, queda condensada en l’esforç d’unitat i de sistematicitat que suposa la seva ‘trilogia’, en la qual proposa un acostament global i complet a una especulació metafísica rellevant per a l’home d’avui.