Establir vincles entre la universitat i el món professional: una necessitat improrrogable

Referència: Vilar, J. (2006). Establir vincles entre la universitat i el món professional: una necessitat improrrogable. Educació social. Revista d’intervenció sòcioeducativa, 34, p.11-12.

Resum:

L’educació social es troba en un moment crucial en la seva història com a activitat professional i acadèmica. Si en els últims anys ha desenvolupat un procés intens fins a la seva total consolidació com a professió i com a àrea universitaria, apareix ara la necessitat de perfilar-se millor davant de les altres professions educatives i socials, tot evitant col·lisions peró, alhora, sense perdre espais i, sobretot, guanyant en reconeixement sobre les característiques de les funcions educatives que pot desenvolupar. Per a aixó, cal continuar construint un discurs propi basat en I’experiencia, la reflexió, I’estudi i la investigació. Aquests elements són fonamentals per donar una més gran solidesa a la identitat professional (on s’inclouen els aspectes ètics i deontològics de I’activitat) i, al seu torn, augmentar el rigor i la qualitat de les intervencions educatives, que és una qüestió bàsica per guanyar credibilitat davant de les altres professions i davant de la societat.