Los avances de la mediación escolar

Referència: Boqué, M.C. (2002). Los avances de la mediación escolar. Aula de Innovación Educativa, 115, p.45-47.

Resum:

La mediació escolar s’aproxima als conflictes des de la responsabilitat de cada persona (famílies, docents, alumnes, educadors especialitzats, personal d’administració i serveis) en la creació i manteniment d’un entorn acollidor en el qual sigui possible i gratificant educar i educar-se.