La lnterdisciplinarietat

Referència: Riera, J. i Laguna, E. (1998). La interdisciplinarietat. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 2, p.15-24.

Resum:

Aquest article planteja una revisió de fons al voltant dels conceptes “professió”, “multiprofessionalitat” i “interprofessionalitat”, fent-ne un reconegut histhric conceptual i reflexionant sobre les conseqüències operatives en associar-se a una concepció o a una altra. Es d’especial interès la proposta que es formula al voltant d’una acció “interprofessional” que obeeix a una concepció holística i interdisciplniària de la intervenció professional, específicament quan s’intervé en l’àmbit psicosocioeducatiu. En aquesta segona part de l’article, s’insisteix més en els avantatges de la interdisciplinarietat.