El deber de recordar a las víctimas. Ética anamnética

Referència: Torralba, F. i Palazzi, C. (2009). El deber de recordar a las víctimas. Ética anamnética. Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, 2, p.189-195.

Resum:

L’interès ètic i filosòfic per la figura de la víctima és relativament recent en la història del pensament occidental. Assistim a la paradoxa d’un món que genera més víctimes que mai però que, al mateix temps, tracta de mostrar-se compassiu i humanitari. Partint d’aquesta afirmació, s’aborda la qüestió de les víctimes des d’un pla estrictament ètic, intentant abordar els fonaments d’una ètica de la memòria perquè tingui traducció, si és possible, en el pla jurídic, polític i social.