¿Quién fue ‘Platón’? Alma, ciudad y analogía

Referència: Seguró, M. (2009). ¿Quién fue ‘Platón’? Alma, ciudad y analogía. Analogía Filosofica: Revista de Filosofía, 25(51), p.159-177.

Resum:

El text afronta dos objectius diferenciats. D’una banda, es pretén ressenyar àmpliament un llibre que aborda la relació entre ànima i ciutat en Plató. A partir d’aquí, el segon objectiu del text és plantejar-se la diversitat de “Platons”, en tant que clixés, que habiten en el si de l’homefilòsof que va ser Plató. Per a això es compara dos moments centrals de la República i del Polític que posen de manifest dues maneres diferents d’entendre què ha de ser un polític. El convenciment que batega darrere d’aquesta aproximació és que no es pot pensar l’obra platònica com un sistema unitari, sinó més aviat com una exposició de les “diferents” filosofies possibles.