Las familias y sus relaciones con la escuela y la sociedad frente al reto educativo, hoy

Referència: Civís, M.; Díaz, J. i Carrillo E. (2011). La publicació en revistes d’impacte en llengua anglesa: una aproximació als articles de temàtica socioeducativa. Temps d’Educació, 41, p.165-184.

Resum:

L’article presenta el funcionament del procés de publicació científica i facilita informació significativa per als investigadors de l’àmbit socioeducatiu de cara a publicar en revistes de prestigi. Amb aquest objectiu, l’estudi aprofundeix en el procés de publicació en revistes internacionals i facilita un primer pas del procés identificant un conjunt de revistes socioeducatives que comparteixen una perspectiva interdisciplinar. El treball es fonamenta en allò que expressen investigadors experimentats des del rol d’autors, avaluadors i editors, a partir de la revisió d’articles científics, editorials de revistes i manuals d’associacions educatives de recerca. L’article identifica tres moments clau en el procés com són la selecció de la revista, la construcció de l’article o les actituds post elaboració. Tot i que la publicació d’un article en una revista científica és un procés difícil d’acotar, a causa de la seva considerable càrrega subjectiva, l’article descriu alguns dels passos per tal d’augmentar les possibilitats d’èxit.