Memorias de mediación: de vuelta al principio

Referència: Boqué, M.C. (2013). Memorias de mediación: de vuelta al principio. Convives, 4, p.4-14.

Resum:

Aquest article descriu un projecte de mediació escolar en un centre públic d’educació infantil i primària i el treball dels sentiments , pensaments , valors i habilitats que contribueix a una gestió positiva dels conflictes. La implementació és valorada sessió per sessió pels mateixos nens i nenes. També es valoren les mediacions realitzades i el que aquestes han aportat a la millora de la convivència. Finalitza el article reflexionant sobre el present i el futur de la mediació.