Estratègies analògiques i sentit de l’humor en l’aprenentatge de la competència social dels professionals de l’educació social

Referència: Navarro, L.; Rosa, G. i López, P. (2013). Estratègies analògiques i sentit de l’humor en l’aprenentatge de la competència social dels professionals de l’educació social. Educació Social. Revista d’intervenció sòcioeducativa, (53), p.53-72.

Resum:

Explorem, en aquest article, el desenvolupament i els resultats inicials d’una metodologia innovadora que, tot fent servir la metàfora i el sentit de l’humor, crea un espai narratiu en un context de formació universitària en competència social que afavoreix el procés d’aprenentatge. L’experiència consisteix a vincular un escenari metafòric a l’escenari acadèmic i al futur escenari professional. A l’article es descriuen els ingredients de la metàfora emprada (la festa d’aniversari) i els seus vincles amb les competències treballades a l’assignatura d’Habilitats socials a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL). La valoració del professorat i dels estudiants l’avala com una pràctica educativa d’èxit els ingredients de la qual poden ser generalitzats a altres contextos formatius.