10 palabras clave ante el final de la vida

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2007). Calidad de vida. A Elizari, F.J. (Ed.), 10 palabras clave ante el final de la vida (pp. 115-155). Estella: Verbo Divino.

Resum:

Si haguéssim de destacar una idea dominant en 10 paraules clau davant el final de la vida, aquesta bé podria ser l’aspiració a un morir millor, és a dir, més humà, referit no només a l’instant últim de la vida, sinó, sobretot, a la seva fase última, més o menys llarga. Perquè el morir en la nostra societat és manifestament millorable. En perseguir aquest objectiu, no podem oblidar que la millora del morir té tantes cares com a persones. Aquest punt és cabdal, però si volem treballar lúcidament en l’obstinació, cal recordar que cada moment històric, cada societat, deixa, en algun grau, la seva pròpia empremta en l’última etapa de la vida per mitjà de normes, lleis, costums, ritus, idees ètiques, pràctiques mèdiques, creences, aspiracions, temors, interrogants, etc. Aquestes són les 10 paraules clau i els autors que les desenvolupen: Morir, avui (Salvador Urraca Martínez); Cures pal·liatives (Javier Barber Gutiérrez); Qualitat de vida (Francesc Torralba Rosselló); Mort digna (Marcià Vidal García); Donar males notícies (José Carlos Bermejo Figuera); Limitació de l’esforç terapèutic (Juan Carlos Álvarez Pérez); Alimentació artificial (Joan Aristondo Saracíbar); Eutanàsia (Francisco Javier Elizari Basterra).