Ètica del lideratge educatiu i organitzacional

Ètica del lideratge educatiu i organitzacional

A través de l’ètica en el lideratge en la tasca educativa es té com a objectiu clarificar les implicacions ètiques i els seus processos de decisió que afecten a diferents àmbits fonamentals.