Aquest programa facilita un context d’aprenentatge professional entre iguals, agrupant els centres educatius de la ciutat amb xarxes territorials. D’aquesta manera es genera un espai de reflexió i capacitació molt rica fruit de la conglomeració de realitats, etapes i projectes molt diversos.

L’objectiu principal es avançar cap a un model d’escola on els aprenents són els protagonistes del seu aprenentatge. Un aprenentatge profund i amb sentit que desenvolupi tot el potencial dels infants i joves per esdevenir persones dignes, responsables i lliures.

Un dels aspectes claus per avançar en la innovació educativa és l’establiment de ponts entre la recerca, la política i la pràctica educativa. La necessitat de fomentar la presa de decisions en evidències implica la indagació sobre les xarxes per al canvi com a context d’aprenentatge entre professionals. Seguint aqeusta línia, la Dra. Mireia Civís i el Dr. Jordi Diaz, ens presenten un video amb les conclusions preliminars del procés d’indagació: “les relacions i l’impacte sistèmic”. Podeu accedir-hi clicant sobre el següent enllaç.