Els grups de recerca de Blanquerna-URL PSTIC i GRoW han publicat la guia Alimentació saludable i econòmica per a les famílies amb infants. Es tracta d’un treball d’investigació col·laboratiu i interdisciplinari liderat pel Dr. Jordi Riera, la Dra. Irene Cussó, la Dra. Elena Carrillo i la Marta Anguera. L’estudi, promogut per l’Ajuntament de Barcelona, es dirigeix principalment a famílies amb infants de 18 mesos a 18 anys amb dificultats econòmiques, i proporciona orientacions i recomanacions per preparar amb autonomia àpats diaris econòmics i saludables.