El passat 9 de novembre, la Dra. Mireia Civís, IR de la línia de “Territori, educació i inclusió: nous models d’organització i de lideratge educatiu en xarxa” del Grup PSITIC, va participar a la V Jornada de Formació APTSC a Múrcia amb una conferència inaugural titulada “El trabajo en red en el ámbito de la educación: Proyectos de innovación educativa comunitaria”.

La Dra. Civís, assessora externa del Programa Municipal Barcelona Ciutat Educadora, ha realitzat una contribució anomenada “Escoltar per transformar la ciutat, des de la cultura, l’educació i la comunitat” a la Jornada del Dia Internacional de la Ciutat Educadora, organitzada per l’Ajuntament de Barcelona el dia 27 de novembre de 2019.