El passat dilluns 28 d’octubre de 2019, la doctoranda Susana López, membre de la líniaTerritori, educació i inclusió: nous models d’organització i de lideratge educatiu en xarxa” del Grup de Recerca PSITIC va defensar la seva tesi doctoral dirigida pe la Dra. Mireia Civís, IR de la mateixa línia.

El títol de la tesi és “Teixint vincles des de la formació fins a la professió: El paper del capital social dels futurs mestres i dels mestres novells en el seu desenvolupament professional a través de l’anàlisi de les xarxes socials” i el tribunal que va participar en aquesta defensa va constar de la Dra. Elena Carrillo (URL), el Dr. Jordi Collet (Universitat de Vic) i el Dr. Alan Daly (UC San Diego).

L’enhorabona doctora!