La doctoranda i becària FI Anna Llongueras , membre del Grup PISTIC, ha realitzat la seva estada de recerca al Teachers College, Columbia University, Nova York de setembre a desembre de 2017, amb el suport d’una beca per a investigadors i professorat de la FPCEE Blanquerna -URL.

Durant aquest període la doctoranda ha participat a diverses activitats del Departament de Philosphy and Education, al càrrec del Dr. David Hansen. La tesi doctoral té com a objectiu comprendre la manera com mestres i estudiants configuren el seu relat identitari a través del procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. La doctoranda està tutoritzada per la Dr. Julieta Piastro i la Dra. Anna Pagès de la FPCEE Blanquerna, Barcelona.

A la pàgina web de Columbia University podeu trobar més informació sobre la seva estada.