Investigadora responsable: Dra. M. Carme Boqué Torremorell

El focus investigador es centra en l’estudi de la mediació pedagògica a l’aula, l’escola i la comunitat com a eix per liderar la transformació educativa; donant gran importància al paper de les famílies, i la resolució de conflictes per a la millora de la convivència i fomentant la cultura de la pau.

Els principals objectius són:

  • Elaborar propostes concretes a partir dels resultats obtinguts en la investigació que ofereixin elements de reflexió i eines de treball per afavorir i fomentar la participació de les famílies dels alumnes,les entitats comunitàries, agents socials,… en el marc de l’escola i en els projectes educatius del territori i la comunitat on s’ubiquen.
  • Centrar els objectius de recerca en aspectes claus de la convivència, la mediació, la ciutadania, la cultura de pau, i la participació efectiva de tots els agents socioeducatius en el marc de xarxes educatives, i en la necessitat de seguir formant als nous “Líders” de l’educació en aquestes competències claus per al seu desenvolupament com a tals.
  • Aprofundir en una nova sublínia que en aquests darrers temps ha permès aplicar l’avaluació d’aquestes competències en el marc de la innovació docent a diferents nivells educatius fins a la Universitat: el lideratge i la innovació educativa de l’aula.