El Dr. Miquel Àngel Prats Fernández, Investigador Responsable (IR) del Grup de Recerca PSITIC dins la línia “Innovació Educativa amb el suport de les TIC i el seu lideratge”, va participar en l’article “Una Escuela analógica para niños tecnológicos” publicat al número 14 de la revista La Marea, pàgines 38-39, Març 2014.

Aquest article explica com els nadius digitals, rodejats de dispositius informàtics, es troben encara amb un escola que no els incorpora en la seva metodologia. Una escola que ignora tot l’ecosistema informacional en el que estan immersos els alumnes, tal i com apunta el Dr. Miquel Àngel Prats.

Us invitem a que llegiu l’article en aquest enllaç!