El Dr. Francesc Torralba, Membre del grup de recerca PSITIC, IR de la línia “Ètica del lideratge educatiu i organitzacional” ha estat nomenat el dia 12 de febrer de 2014 president del nou Comitè d’Ètica de la Policia, que estarà integrat per cinc policies i cinc acadèmics i experts.

Aquest organisme, que es renovarà cada quatre anys, estarà integrat, a més de per Francesc Torralba i Rodríguez Sol, per la catedràtica emèrita de filosofia moral Victòria Camps, la catedràtica de dret penal i criminologia Esther Giménez-Salinas i el professor d’Esade Àngel Castiñeria.