El Col.legi Oficial de Pedagogia de Catalunya vetlla per posar en valor l’aportació de la Pedagogia, mitjançant l’educació, en els seus àmbits d’actuació. És per això que porta a terme accions de visibilització de pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, professionals que treballen amb i per les persones al SISTEMA EDUCATIU, al SECTOR SOCIAL i a l’EMPRESA.

És així com neix AMBAIXADORS/RES DE LA PEDAGOGIA, en el marc de les propostes “Què ens mou al col·lectiu col·legial?”, que vol donar a conèixer el bagatge i llegat de PEDAGOGS/GUES I PSICOPEDAGOGS/GUES que fan crèixer i enfortir la PEDAGOGIA com a generadora de canvi i oportunitats per a les persones i la comunitat.

Una iniciativa que vol donar veu a col·legues referents dins del seu àmbit, que són inspiradors/res per als PEDAGOGS/GUES i PSICOPEDAGOGS/GUES i pels les noves generacions de professionals de la pedagogia.

El Dr. Riera, professor dels estudis en Educació, ha participat en la inauguració d’aquest cicle d’entrevistes coincidint amb el DIA INTERNACIONAL DE L’EDUCACIÓ. El Dr. Riera ha reforçat la figura dels pedagogs i pedadogues com a “professionals generadors d’oportunitats”.