Participació de PSITIC al monogràfic “Redes territoriales de Acción Socioeducativa”

Acaba de publicar-se l’últim número de la revista Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria núm. 28 (2016). En aquest nou número, el monogràfic està dedicat a les “Redes territoriales de Acción Socioeducativa” com a model emergent de gobernança de l’acció socioeducativa.

El monogràfic ha estat coordinat pel Dr. Jordi Longás i es centra en una de les línies d’investigació prioritàries del Grup PSITIC. Concretament, les aportacions d’investigadors del Grup PSITIC en aquest monogràfic són:

Podeu accedir directament al directori d’articles mitjançant el següent enllaç.