2016_06_06_JosepGallifa5

Josep Gallifa 

Perfil universitari i resum de la trajectòria científica recent

JOSEP GALLIFA ROCA

Viu a Barcelona. Casat i amb dos fills

 • Catedràtic de Psicologia i Educació a la FPCEE Blanquerna
 • Cap del Departament de Psicologia
 • Investigador Principal del grup de recerca consolidat Psicologia, Persona i Context

FORMACIÓ

 • Llicenciat en Matemàtiques. Especialitat en Estadística Matemàtica. Universitat de Barcelona.
 • Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació (Secció Ciències de l’Educació). Especialitat en  Teoria i Història de l'Educació. Universitat de Barcelona.
 • Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona. Àrea: Psicologia de l'Educació.
 • Títol d'Especialista en "Repetead Measures Analysis" atorgat per la Ohio University.
 • Diploma d' Especialista en el "Learning Potential Assessment Device" atorgat pel International Center for the Enhancement of Learning Potential de Jerusalem.

ESTADES INTERNACIONALS

 • Professor visitant de la Ohio University. Finançat per la Fundació Blanquerna.
 • Professor invitat a la Case Western Reserve University de Cleveland (Ohio).
 • Visiting scholar al Department of Social Psychology de la Columbia University a New York Finançat per la Fundació Blanquerna.
 • Beca Eisenhower. Visita a 150 personalitats de més de 40 institucions als Estats Units amb la realització de l’estudi sobre “Educational and University Systems and Educational Policy in US” Financiació: Fundació Eisenhower de Filadèlfia.

ACREDITACIONS I AVALUACIONS

 • Avaluació positiva de cinc trams (sexenis) de recerca en el camp 07.2 Ciències Socials, Polítiques, del Comportament i de l’Educació. Períodes avaluats positivament: 1989-1994, 1995-2001, 2002-2009, 2010-2015, 2016-2021. Avaluat per la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad de Investigación (CNEAI).
 • Acreditació de recerca avançada (catedràtic) per part d’AQU Catalunya (Exp. n. U1446/12934350-133)
 • Avaluació positiva de tres trams (sexenis) de recerca: 1993-1998, 1999-2008 i 2009-2014. AQU Catalunya
 • Acreditació de la recerca per part d'AQU Catalunya. (Exp. n. 11503517/113-4394).
 • Investigador Principal del grup de recerca consolidat “Psicologia, Persona, Context”. Avaluació com a SGR.
 • Avaluació positiva de la docència universitària a partir del programa Docentia. Puntuació de la COD com a professor sènior de 96,54 (EXCEL.LENT) sobre 100, essent la mitjana dels 17 professors sèniors avaluats amb EXCEL.LENT de 86,67.

PUBLICACIONS RECENTS (2018-)

2023

 • Montalvo-García, A., Ávila Vila, S., Ripoll-Martí, M. & Gallifa, J.  (2023). Introversión y Desarrollo Competencial Emocional  en  base  a  un  Programa  de  Autoliderazgo  en  la  Universidad. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 34(1), 44-62. https://doi.org/10.5944/reop.vol.34.num.1.2023.37414

2022

 • Gallifa, J., Sangrà A. (2022).Transformar la universitat. Desafiaments, oportunitats i propostes des d'una mirada global. Barcelona: Editorial UOC.
 • Escolà-Gascón, Á., & Gallifa, J. (2022). How to measure soft skills in the educational context: psychometric properties of the SKILLS-in-ONE questionnaire. Studies in Educational Evaluation, 74, 101155. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2022.101155
 • Montalvo-García, A., Martí-Ripoll, M., & Gallifa, J. (2022). Development of Emotional Competences in Higher Education: The Effects of a Self-Leadership Program from a Dexplis Design. Educar, 58(1), 35-51. DOI: https://doi.org/10.5565/rev/educar.1344
 • Albert Sangrà, Deborah Arnold & Josep Gallifa (2022) University Leadership and Tensions: The Challenge of Integrating Digital Education, American Journal of Distance Education, DOI: 10.1080/08923647.2022.2027687

2021

 • Gallifa, J. (2021) La Universitat Ramon Llull. Orígens i evolució del projecte universitari i desenvolupament d’un model singular d’educació superior. Lleida: Pagès Editors.
 • Gallifa, J., Sangrà A. (2021).Transformar la universidad. Desafíos, oportunidades y propuestas desde una mirada global. Barcelona: Editorial UOC.
 • Josep Gallifa, Mireia Montané, Sandra Lund, Carme Amorós, Mercè Bernaus, Mercè Gisbert, Francesc Martínez-Olmo (2021). The Knowledge Building International Project (KBIP) as an Innovative Learning Environment (ILE). Canadian Journal of Learning and Technology, 47(2), 1-29. DOI: https://doi.org/10.21432/cjlt27920
 • Escolà-Gascón, Á., Dagnall, N., & Gallifa, J. (2021). Critical thinking predicts reductions in Spanish physicians’ stress levels and promotes fake news detection. Thinking Skills and Creativity, 42, 100934. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100934 
 • Escolà-Gascón, Á., Dagnall, N., & Gallifa, J. (2021). The Multivariable Multiaxial Suggestibility Inventory-2 (MMSI-2): A Psychometric Alternative to Measure and Explain Supernatural Experiences. Frontiers in Psychology, 12, 2941. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.692194 
 • Gallifa, J. (2021). Fratelli Tutti: Realisme dialogant. Quaderns de Pastoral, 247, 119-122
 • Gallifa, J. (2021). Basic Integral Theory and Integral Educaction. IntegralWorld http://www.integralworld.net/gallifa6.html
 • Montalvo, A., Martí-Ripoll, M., & Gallifa, J. (2021). Emotional Competence Development in Graduate Education: The Differentiated Impact of a Self-Leadership Program depending on Personality Traits. Frontiers in Psychology, 12, 666455. doi: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.666455.
 • Gallifa, J., Amorós, C., Montané, M. (2021). Teaching and Learning under Covid-19 in the Educational and Higher Education Systems of Catalonia and Spain. Journal of the World Federation of Associations for Teacher Education, 4(1), 42-55.
 • Gallifa, J. (2021). Basic Integral Theory and Integral Educaction. International Journal of Education and Teaching, 1(1), 1-12. doi: https://doi.org/10.51483/IJEDT.1.1.2021.1-12
 • Escolà-Gascón, A.; Marín, F. X.; Rusiñol, J.; Gallifa, J. (2021). Evidence of the psychological effects of pseudoscientific information about COVID-19 on rural and urban populations. Psychiatry Research, 295, 113628 https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113628

2020

 • Gallifa, J. (2020) Vivir Hoy. Aprendizajes de la Covid-19 para el desarrollo medioambiental, cultural y existencial. Barcelona: Colección Psicología, Persona y Contexto.
 • Escolà-Gascón, A.; Gallifa, J. (2020). Psychology of Anomalous Experiences: psychometric properties of the Multivariable Multiaxial Suggestibility Inventory-2 Reduced (MMSI-2-R). Anuario de Psicologia 50(3):115-126
 • Escolà-Gascón, A.; Marín, F. X.; Rusiñol, J.; Gallifa, J. (2020). Measuring Psychosocial Reactions to COVID-19: The COVID Reaction Scales (COVID-RS) as a New Assessment Tool. Frontiers in Psychology,11, 3272 ttps://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.607064
 • Escolà-Gascón, A.; Marín, F. X.; Rusiñol, J.; Gallifa, J. (2020). Pseudoscientific beliefs and psychopathological risks increase after COVID-19 social quarantine. Globalization and Health. 16(72). https://doi.org/10.1186/s12992-020-00603-1
 • Gallifa, J. (2020) Circular-Axial Representation of Human Evolution and Development in the Integral Theory, Educational Implications. IntegralWolrld http://www.integralworld.net/gallifa5.html January 2020

2019

 • Gallifa, J. (2019) Circular-Axial Representation of Human Evolution and Development in the Integral Theory: Educational Implications. Journal of Education and Development, 3(1), 11-27. https://doi.org/10.20849/jed.v3i1.
 • Gallifa, J. (2019) Integral Thinking and its application to Integral Education. Journal of International Education and Practice, 2(1), 15-27 DOI: https://doi.org/10.30564/jiep.v2i1.603
 • Gallifa, J. (2019) Educació Integral i Transformació del Sistema Educatiu de Catalunya. Barcelona: Editorial Claret.
 • Gallifa, J. (2019) Blanquerna (1948-2018): Evolució del projecte d’Educació Superior i aportacions a la Pedagogia Universitària. Un recorregut històric, pedagògic i testimonial. Lleida: Pagès Editors
 • Gallifa, J. (2019) Paradigms for knowledge building, Ontologies, epistemologies, and methodologies after the Integral Theory, IntegralWorld http://www.integralworld.net/gallifa2.html November 2019
 • Gallifa, J. (2019) Holonic Theory and Holistic Consciousness. IntegralWorld http://www.integralworld.net/gallifa3.html November 2019
 • Gallifa, J. (2019) Integral Thinking and its application to Integral Education. IntegralWorld http://www.integralworld.net/gallifa4.html November 2019
 • Gallifa, J. (2019) Rethinking the 'interobjective' quadrant, Aristotle's views applied to refine the interobjective dimension of the Integral Theory. IntegralWorld http://www.integralworld.net/gallifa1.html October 2019

2018

 • Gallifa, J. (2018) Educació Integral. Transformar l’Educació, formar la persona, millorar el món. Barcelona: Editorial UOC.
 • Gallifa, J. (2018) Holonic Theory and Holistic Education. Journal of International Education and Practice, 1(1), 36-46 DOI: https://doi.org/10.30564/jiep.v1i1.415
 • Gallifa, J. (2018) Research traditions in social sciences and their methodological rationales. Aloma, Revista de Psicologia, Ciències de l’Eduació i de l’Esport, 36(2), 9-20.
 • Gallifa, J. (2018). Paradigms and Methodologies for Knowledge Building. Review of Educational Theory, 1(3), 70-81 https://doi.org/10.30564/ret.v1i3.70
 • Gallifa, J. (2018). The Tekhne-Logic Revolution. Rethinking the “Interobjective” Dimension of the Integral Theory. Consequences and Relevance to Education. Creative Education, 9(7), 1084-1104. https://doi.org/10.4236/ce.2018.97081

PREMIS I DISTINCIONS

 • Placa i distinció com a “Primer Graduat” concedida en l’acte de graduació la primera promoció de la Facultat de Psicologia i Pedagogia Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Distinció concedida per la Fundació Blanquerna.
 • Beca Eisenhower. Beca concedida en motiu del programa España país singular 1998 per a realitzar una estada de tres mesos als Estats Units amb un programa personal de visites professionals i institucionals als USA. Àmbit: Política educativa i universitària.
 • Membre Honorari de l’Associació Espanyola de Psicologia Analítica.
 • Honorable Educador Iberoamericano. Títol atorgat pel Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa, per la seva “importante contribución al desarrollo de la Educación y Filosofía Pedagógica en su país; y por su constante búsqueda de la Excelencia Educativa en Iberoamérica”.
 • Magister en Gestión Educativa. Títol honorífic atorgat pel Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa, composat per la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de República Dominicana, la Universidad Nacional Federico Villarreal (Perú), la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Perú), la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, la Universidad Católica Boliviana, la Universidad de Tarapacá (Chile), la Universidad Nacional de San Martín (Argentina) i la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay).
 • Introducció del Dr. Josep Gallifa al “Leading Educators of the World”. Reconeixement per part del International Biographical Centre per “The efforts made by said individual in the arena of International Education and Strategic Management”.
 • Medalla d’or de la Universitat Ramon Llull concedida pels membres del Patronat.
 • Introducció de Josep Gallifa al Dictionary of International Biography 2007. Thirty Third Edition. International Biographical Center.
 • Certificat d’Honor i medalla de la FIEP (Federació Internacional d’Educació Física) per la seva valuosa contribució i labor en pro del desenvolupament de l’Educació Física. Abril de 2016.
 • President de la Festa de l’ Arbre Fruiter i homenatge a la Vellesa. Moià , 17 agost de 2016.

PROJECTES DE RECERCA RECENTS:

 • Competitive Grant: 2023. Educating to be “Excellent People” and not only “Excellent Professionals”. Fundació La Caixa. 30.000 euros
 • 2021. How to measure soft skills in the educational context: psychometric properties of the SKILLS-in-ONE questionnaire. €8,000. RieduLab S.L.  Ref. ARIZ0004121-2021
 • Competitive Grant:  2016. “Educational spaces for Higher Education. Active Learning Center Blanquerna”. Finançament: Steelcase. 55.000 euros.

TESIS DOCTORALS DIRIGIDES O CODIRIGIDES

 • Doctors: Miquel Tresserras, Lluís Botella, Víctor Cabré, Gustavo Levit, Sofía Gallego, M. Angeles Maeso, M. Carmen Álvarez, Nelson Campos, Héctor Zúñiga, Verónica Violan, Ana M. Romano, Rolando Luna, Margarita Martí, Pau López, Manuel Belmonte, Lluís Serra, Carme Giménez-Camins, Ferran Rey, M. Lidon Sanfeliu, Valentí Feixas, Ariadna Salvà, Joseba Azkarraga, Adolfo Montalvo, Àlex Escolà.
 • En curs: Xavier Riudor i Mario Sabán.

PARTICIPACIÓ EN TRIBUNALS D’HABILITACIÓ DE TITULARS I CATEDRÀTICS

 • Tribunals de càtedra: Dr. Carles Pérez, Dr. Alfons Sauquet, Dr. Joan B. Martínez Porcell, Dr. Francesc Torralba, Dr. Carles Llinàs, Dr. Gabriel Fernández, Dra. Elisabeth Golobardes, Dr. Leandro Madrazo, Dra. Montserrat Castelló, Dr. Jordi Riera, Dr. Josep L. Micó, Dr. Xavier Carbonell.
 • Tribunals de titularitat: Dr. Ignacio Cifre, Dr. Carlos Moreno, Dra. Ma. Teresa Pro, Dra. Carme Solé, Dra. Dolors Busquets, Dra. Montserrat Castelló, Dr. Climent Giné, Dr. Carles Llinàs, Dr. Jaume Aymar, Dr. Josep A. Castillo, Dr. Sergi Corbella, Dra. Úrsula Oberst, Dra. Anna Vilaregut, Dra. Anna Berga, Dra. Olga Herrero, Dra. Núria Farriols, Dr. Carles Ruiz, Dr. Joan Barata.

SOCIETATS CIENTÍFIQUES

 • Membre de l’Asociación Científica de Psicología y Educación (ACIPE).
 • Membre de la World Federation of Associations of Teacher Educators.
 • Membre de la International Society of Learning Sciences
 • Knowledge Building International membership

CONSELLS EDITORIALS

 • Membre del Consell Editorial (i des de 2009 Comitè Científic) de la “Revista d’Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa”.
 • Membre del Consell Editorial de la revista ALOMA de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
 • Membre del Consell Editorial de la Revista “Anuario de Psicología/The UB Journal of Psychology” editada per la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.
 • Membre del Consell Editorial del “World Journal of Education”
 • Membre del Consell Editorial de la Revista Catalana de Pedagogia de l’Institut d’Estudis Catalans.
 • Membre del Consell Editorial del “Review of Educational Theory”
 • Membre del Editorial Board de “Innovations in Educational Research”
 • Membre del Editorial Board de “Lifelong Education”.
 • Membre del Editorial Board de “Probe - Public Administration and Policy Research”.
 • Membre de l’Editorial Board de “Education Journal”
 • Membre de l’Editorial Board de “Journal of International Education and Practice”
 • Membre del Editorial Board de "Research Journal of Education"
 • Avaluador extern (peer review) de la revista Quality Assurance in Education (WOS), International Journal of Environmental Research and Public Health (WOS), Journal of Clinical Medicine (WOS), Journal of Education, Society and Behavioural Science, Medicina (WOS), SAGE Open (WOS), Aloma, etc.

JURATS DE PREMIS SOBRE EDUCACIÓ

 • Membre del Jurat del Premi Joan Profitós convocat per l’Escola Pia de Catalunya.
 • Jurat d’Exporecerca Jove organitzada per INICE Catalunya i “Magma”.
 • Membre del Jurat del Premi Fundació Cercle d’Economia.
 • Membre del Jurat dels Premis Educaweb (fins el 2021)

CÀRRECS I RESPONSABILITATS DE GESTIÓ DESENVOLUPATS

 • Director de l'Escola Bruc d'Educadors en el Lleure de la Fundació Escola Permanent de Catalunya.
 • Direcció del curs de postgrau en Informàtica Educativa a l'Escola Universitària Blanquerna.
 • Cap de l'àrea d'Informàtica de l'Escola Universitària de Mestres Blanquerna.
 • Director de la col·lecció "Paideia" d'edicions Raima
 • Director d'Urgell, Escola d'Educadors en el Lleure de l’associació “Lleure i Cultura”.
 • Cap d'estudis de l'Escola Universitària Blanquerna per elecció entre el professorat i nomenament per part de la Fundació Titular.
 • Direcció del curs de postgrau en Informàtica Educativa organitzat per Formació Permanent Blanquerna.
 • Degà en funcions de la Facultat de Psicologia i Pedagogia Blanquerna.
 • Creador i Coordinador del programa de doctorat en Investigació Psicopedagògica de la Facultat de Psicologia i Pedagogia Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
 • Primer Degà de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
 • Creador del laboratori de Psicologia Experimental
 • Primer Secretari General de la Universitat Ramon Llull.
 • Creació del grup I+D en Avaluació a la Facultat de Psicologia i Pedagogia Blanquerna.
 • Vicerector/Secretari General de la Universitat Ramon Llull. (A partir de 1998 la denominació passa a ser Vicerector Acadèmic/Secretari General).
 • Director de l'Escola Universitària de Mestres Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. •
 • Membre del Comitè de Direcció de la Fundació Blanquerna. Aquest comitè va durar un curs i fou un comitè de suport al nou Director General Dr. Lluís Font en el seu primer any a la institució.
 • Iniciador i director del programa de doctorat de Blanquerna en Psicologia i Pedagogia a Santiago de Xile.
 • Vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Centros Universitarios de Magisterio.
 • Primer coordinador de la comissió de qualitat de la URL.
 • Primer Director de la Universitat d’Estiu Ramon Llull. Promotor i impulsor de la mateixa.
 • Organitzador de la Jornada “Calidad y Universidad” coorganitzada per les Universitats de Deusto, Pontificia Comillas, Salamanca, CEU-San Pablo, Navarra i Ramon Llull. •
 • Promotor i organitzador del 1r. Congrés de professors de la Universitat Ramon Llull. 1 de febrer del 2001.
 • Organitzador de la Jornada “Las Universidades Privadas y sin ánimo de lucro ante los retos del momento actual “ 27 d’abril del 2001.
 • Coordinació de la participació a la Liga Nacional de Debate Universitario. En l’edició del 00/01 l’equip de la Universitat Ramon Llull va ser Campió d’Espanya.
 • Secretari del Consell Executiu de la Universitat Ramon Llull.
 • President Comissió Doctorat de la Universitat Ramon Llull.
 • President del jurat de les Beques Fundació Catalana Occident – Universitat Ramon Llull.
 • Coordinació del procés d’acreditació del professorat de la URL per part de l’AQU.
 • Coordinació de les proves pilot d’adaptació a l’EEES a la Universitat Ramon Llull.
 • Coordinació a nivell de vicerectors de l’auditoria a programes de Doctorat per part de l’ANECA en la concessió de la “Mención de Calidad”.
 • Coordinador acadèmic de la Jornada sobre l’Euroregió Universitària Pirineus-Mediterrània, per encàrrec de l’Institut Joan Lluís Vives i el DURSI. En el marc d’aquesta Jornada es va signar l’acord de creació de l’Euroregió Universitària. 4 de juliol de 2005.
 • Coordinador dels dos processos d’acreditació de professors per part d’AQU Catalunya.
 • President del comitè d’autoavaluació de la Universitat Ramon Llull en el procés d’avaluació de la European Association Universities (EUA)
 • Cap del Departament de Psicologia de la Universitat Ramon Llull.
 • Investigador principal del grup “Psicologia, Persona i Context”.
 • Degà de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (segon període).
 • Encàrrec del Director General de Blanquerna del punt del Pla Estratègic: “Reforçar l’Estil Educatiu propi”

COMITÈS CIENTÍFICS

 • Membre del Scientific Advisory Board del International Center for the Enhancement of Learning Potential. Jerusalem.
 • Membre del Comitè Científic del Congrés de Psicologia de Constructes Personals celebrat a Barcelona el juliol de 1995. Hi participaren figures de la psicologia com els Drs. Bruner, Gergen o Novak.
 • Membre del Consell Assessor per a l’Avaluació de la Implantació de la Reforma Educativa a Catalunya. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya.
 • Membre del Comitè Científic del III Simposi Internacional de Filosofia de l'Educació. Coorganitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Ramon Llull.
 • Vocal del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. Generalitat de Catalunya.
 • Membre del Comitè Científic de l’Institut de Psicologia Evolutiva “J. Cambrodí”.
 • Membre honorari de la Asociación Española de Psicología Analítica.
 • Membre del comitè científic de la Universitat d’Estiu Ramon Llull.
 • Coordinador acadèmic de les Jornades sobre l’Euroregió Universitària Pirineus-Mediterrània.
 • Avaluador de Programes Oficials de Postgrau d’AQU Catalunya. Comitè d’Humanitats. Actuació com a President del subcomitè d’Arts.
 • Membre del Consell Científic assessor de la FATEC (Federació d’associacions de gent gran de Catalunya)
 • President de la Comissió d’Humanitats d’AQU Catalunya d’avaluació externa de l’adaptació dels plans d’estudis de les universitats catalanes a l’EEES.
 • Membre del comitè científic del VI congrés Internacional de Comunicació i Realitat: “Life Without Media” Barcelona, 30 de juny a l’1 de juliol.
 • Membre del jurat de la Universitat Ramon Llull per a la concessió de les intensificacions de recerca. 27/6/2011
 • Membre del Comitè Científic del II Congreso Nacional de Inteligencia Emocional. Barcelona, 22-24 d’octubre de 2014.
 • President del Consell Interuniversitari d’AFOPA (cursos acadèmics 2014/15, 2015/16 i 2016/17)
 • Membre del Comitè Científic del I Congreso Internacional de Psicología y Psicoterapias Humanistas: Narrativa, Ciencia, Praxis. Barcelona, 19-21 de novembre de 2014.
 • Membre del Comitè d’Honor del 4rt Congrés del Col·legi de Logopedes de Catalunya. Barcelona, 9 i 10 de juliol de 2015.
 • Membre del Comitè Científic del Congrés Internacional de Psicomotricitat i Neurociències: Un enfocament relacional. FPCEE Blanquerna, 15 i 16 d’abril de 2016.
 • Membre del Comité Científic de la Fourth Biennial International Conference “Innovation in Teacher Education within a Global Context” organitzada per la World Federation of Associations for Teacher Education (WFATE). Barcelona 21, 22 i 23 d’abril de 2016
 • Membre dels comitès científic i organitzador del Colloque Héloïse. Celebrat a Barcelona del 7 al 9 de febrer del 2019. Promoció dels Itineraris del Consell d’Europa de Pedagogs Europeus.
 • Membre del Comitè Científic de la International Conference on Higher Education Advances (HEAd’19). València, 26-28 de juny del 2019.

ALGUNS ARTICLES EN PREMSA

 • Entrevista a Albert Sangrà i Josep Gallifa: “No s’explica prou bé que la universitat és la solució a molts problemes de la societat”, Diari Ara, 18/4/2022
 • Educación competencial y reflexión. El Periódico, 26/2/2022
 • Lo común y lo público en la educación. La Vanguardia, 21/5/2021
 • Educación y religión Islámica. La Vanguardia, 23/9/2020
 • El futur de l’Educació. La Revista de Blanquerna, 40. p. 24-25. Especial 70 anys. Març, 2019
 • La necessitat de transformació de l’Educació. La Revista de Blanquerna, 36, p. 12. Gener 2017.
 • El ‘hub’ educatiu de Barcelona aixeca el vol. ARA. 3/7/2016
 • Repensar l’espai públic. La Vanguardia. 28/2/2016.
 • Canvi d’estació: La tardor. La Vanguardia. 28/9/2015.
 • La Rauxa. La Vanguardia. 15/9/15.
 • Protagonisme dels joves. La Vanguardia, 23/3/2015.
 • Escriure i argumentar. La Vanguardia, 3/6/2014.
 • Millorar l’aprenentatge de l’anglès. La Vanguardia, 21/2/2014
 • Quan els canvis legislatius són una llosa. ARA. 4/12/13
 • “El mestre del Segle XXI. La formació dels mestres”. La Revista de Blanquerna. Gener 2013, n. 28, p. 11.
 • “Sobre el Seny”. La Vanguardia. 31/11/12.
 • “La excelencia universitaria, una oportunidad”. La Vanguardia. 15/12/11.
 • “Verano y diálogo intergeneracional” La Vanguardia, 8/9/2011
 • “Diálogo entre generaciones” La Vanguardia, 1/9/2011
 • “Universidad y salida de la crisis”. La Vanguardia, 6/7/2011
 • “El talent de la gent gran”. Avui 12/9/08
 • Articles del Blog “Universitas” a Catalunya Religió

CONFERÈNCIES RECENTS (2018-)

 • Educación para la Consciencia. Jornadas UNED  2022 “Hacia una Psicología de la Consciencia. En lo Individual y en lo Social". 17/6/22
 • Intervenció en el panel: "Educació i llibertat religiosa". I Congrés Internacional de Llibertat Religiosa i de Consciència. Barcelona, 2/6/22
 • Presentació del Llibre “Transformar la Universitat” al Cercle d’Economia amb la intervenció de la MH Consellera de Recerca i Universitats. 30/5/22
 • Intervenció en l’Acte de Cloenda de l’Any Triadú a la FPCEE sobre que va significar per la URL el Doctorat Honoris Causa a Joan Triadú. 18/5/22
 • Los Seminarios de Blanquerna y la Educación Integral. Conferencias en la visita de la rectora y equipo rectoral de la Universidad Franz Tamayo (Bolivia) a la FCRI Blanquerna-URL. 16/5/22
 • Knowledge Building: Fonamentació psicològica, epistemològica i pedagògica. Col·legi de Doctors i Llicenciats. Dimecres, 16 de març del 2022
 • Presentació del llibre “La Universitat Ramon Llull. Orígens i evolució del projecte universitari i desenvolupament d’un model singular d’educació superior”. IQS, 25/11/21
 • Conferència “Vivir hoy, aprenentatges de la Covid-19 per el desenvolupament mediambiental, cultural i existencial. CIC. 30/11/21
 • Taller “Universidad y Educación Integral” Jornadas DIM-EDU de innovación y formación del profesorado. 12/5/21
 • Taller “Universidad y Educación Integral” Jornadas DIM-EDU de innovación y formación del profesorado. 22/4/21
 • Conferència “Emocions epistèmiques i construcció de coneixement” Col·legi de Doctors i Llicenciats. 17/2/21 on-line
 • Intervenció en la presentació del llibre “Educació Integral” 9/3/21 on-line
 • Intervenció en la presentació del llibre “Vivir Hoy” 26/1/21 on-line
 • Presentació de la pel·lícula “Une femme douce”. Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Filmoteca de Catalunya. 1/1/2021
 • Conferència “Universitat i Educació Integral”. Jornadas DIM-EDU de innovación y formación del profesorado. 21/10/20
 • Conferència “Ser Persona: Vida i Obra de Pau López Castellote”. Institut d’Estudis Catalans. Presentació del llibre de Valentí Feixes 4/11/20
 • Conferència “Teoria Integral i Educació Integral”. Cicle de Conferències de la Universitat de la gent gran. AFOPA. 19/12 i 9/1/20
 • Intervenció en la presentació del llibre: “Educació Integral i Transformació del Sistema Educatiu de Catalunya”. Fundació Blanquerna. 17/10/19
 • Intervenció en l’International Meeting “Peace With No Borders. Religions and Cultures in Dialogue”, Panel 6 “Children Want Peace”.
 • Conferència “Educació Integral a la Universitat”. Jornada d’Equips Directius de Blanquerna. Poblet, 11/7/19.
 • Ruta Tr3s C: “Ruta literària Blanquerna (1948-2018)” Organitzada pel Departament de Cultura. 25/5/2019
 • Presentació del llibre “Blanquerna (1948-2018). Evolució del projecte d’educació superior i aportacions a la pedagogia universitària” Barcelona, 8/5/19
 • Intervenció al Sopar Hora Europea. “Preparar persones per millorar la societat”. 21/3/2019
 • Xerrada sobre “Educació Integral” a l’Associació de Mestres Rosa Sensat. Jornada de Centres Innovadors. 18/12/18.
 • Intervenció en nom del Jurat dels premis Educaweb. 29/11/2018
 • Presentació del llibre: “Educació Integral. Transformar l’Educació, formar la persona, millorar el món”. Casa del Llibre, Barcelona. 15/11/18