Serveis

Els serveis que ofereix el grup són els següents:

1. Formació en recerca sobre adquisició de llengües i desenvolupament de la competència intercultural (llengua, traducció i literatura infantil i juvenil)

2. Formació professionalitzadora adreçada a:

  • professorat d’anglès d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària
  • professorat d’anglès d’Escoles d’Idiomes universitaris
  • professorat de traducció
  • professorat interessat en formar-se en modalitat AICLE en qualsevol nivell educatiu

3. Assessorament sobre:

  • el rol de la llengua materna, altres llengües i la traducció a l’aprenentatge d’una llengua addicional
  • l’ús de la llengua materna (“heritage languages”) a l’espai de llengua addicional com a factor d’integració social
  • la docència de l’anglès en modalitat AICLE (Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera)
  • l’enfocament integrador plurilingüe d’ensenyament i aprenentatge de llengües
  • el rol de la literatura infantil i juvenil en el desenvolupament de la competència intercultural i l’aprenentatge d’una llengua addicional
  • didàctica de la traducció