Publicacions en revistes

 • Corcoll López, C. 2019. Plurilingualism and using languages to learn languages: a sequential approach to deal effectively with language diversity. Innovation in Language Learning and Teaching. https://doi.org/10.1080/17501229.2019.1662423https://www.tandfonline.com/eprint/KM4RGM6KTPJIMXWJ3X2D/full?target=10.1080/17501229.2019.1662423
 • Soler, D., González Davies, M. i Iñesta, A. (2016) What makes CLIL leadership effective? A case study. ELT Journal doi: 10.1093/elt/ccw093
 • Wilson, J. i González Davies, M. (2016), Tackling the Plurilingual Student/Monolingual Classroom Phenomenon. TESOL Q, 51: 207–219. doi:10.1002/tesq.336
 • Cristina Corcoll López i Maria González-Davies (2016). Switching codes in the plurilingual classroom. ELT Journal. January 2016; 70: 67-77. http://eltj.oxfordjournals.org/content/70/1/67.abstract?etoc
 • Figueras, S., Flores, C. i González Davies, M. (in revision). “Educación física en modalidad AICLE: percepciones de los estudiantes universitarios”. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Madrid: CV Ciencias del Deporte.
 • Coral, J., Lleixà, T. i Figueras, S. (in revision). “Teaching physical education through a CLIL approach: a review”. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation. Matieland: Ajol.
 • Figueras, S., Flores, C. i González Davies, M. (in revisió). “Educación física en modalidad AICLE: percepciones de los estudiantes universitarios”. Revista Figueras, S. i Carme Flores. (gener/febrer 2014). “El repte de l’AICLE a l’Educació Superior Universitària: una oportunitat d’internacionalització i de revisió metodológica”. Temps d’Educació. Barcelona: Universitat de Barcelona.
 • González Davies, M. (2014) “Towards a Plurilingual Development Paradigm. From Spontaneous to Informed Use of Translation in Additional Language Learning”, a Sara Laviosa (ed.) Translation In The Language Classroom: Theory, Research And Practice, Special Issue of The Interpreter and Translator Trainer, Volume 8, Number 1.
 • González Davies, M. (2013). “Thinking Spanish Translation. A Course in Translation Method: Spanish to English (Thinking Translation)”. The Interpreter and Translator Trainer (ITT): Volume 7, Number 1: 133-139. Review https://www.stjerome.co.uk/tsa/author/59759/
 • Montero, L., Serrano, R. i Llanes, À. (2013) The influence of learning context and age on the use of L2 communication strategies. The Language Learning Journal. DOI:10.1080/09571736.2013.853824.
 • Corcoll, C. (2011): “Developing children’s language awareness: switching codes in the language classroom”. International Journal of Multilingualism. DOI:10.1080/14790718.2011.628023. Retrieved from : http://dx.doi.org/10.1080/14790718.2011.628023 [February 2013].
 • Castelló, M., Iñesta, A., i Monereo, C. (2011) “Towards self-regulated academic writing: an exploratory study with gradúate students in a situated learning environment”, Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 7 (3), pages 1107-1130
 • Enriquez Raido, V. (2011). “Developing Web Searching Skills in Translator Training”. Revista Electrónica de Didáctica de la Traducción y la Interpretación, 6, 57-77. http://www.redit.uma.es/Archiv/n6/4.pdf
 • Medina, A i Montero, L. (2009) “Estadística sobre la enseñanza de español de los negocios en España” EN Vera, A. y Martínez, I. (ed.) El Español en Contextos Específicos: Enseñanza e Investigación. Vol. II. Fundación Comillas, ASELE.
 • Flores, C. i Corcoll, C. (2008). “Aprendre la llengua anglesa a l’educació infantil: un repte per a l’escola”. CIREL, Departament d’Educació. http://phobos.xtec.cat/cirel/cirel/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=124
 • González-Davies, M. &iScott-Tennent, C. (2009). “Effects of Specific Training on the Ability to Deal with Cultural Referents in Translation” Meta, 53-4.
 • González-Davies, M. (2008). “Formem traductors o que espavilin? Reflexions sobre l’evolució de la pedagogia de la traducció, 1993-2007”. Publicació Seminari “Quinze anys de traducció. El seminari de Vilanova (1993-2007)”, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Vilanova i la Geltrú.
 • González-Davies, M. (2007). “Translation: Why the Bad Press? A Natural Activity in an Increasingly Bilingual World”. Humanising Language Teaching, University of Kent: Pilgrims. http://www.hltmag.co.uk/mar07/mart.htm
 • González-Davies, M. (2006). “Challenges for the New Century: Schools for All and Narrowing Gaps through Transformation Pedagogies”. Quaderns de traducció, 13, 41-54.
 • Iñesta, A. (2006). “Deconstructing students’ conceptions about EFL learning”. APAC of News, June, 3-11.
 • González-Davies, M. i Scott-Tennent, C. (2005). “A problem-solving and student-centred approach to the translation of cutlural references”. Meta (50-1). Université de Móntréal. Monográfic: Enseignement de la traduction dans le monde, 160-179.
 • La Rocca, M. (2006). “Los problemas de traducción de términos dialectales, regionalismos e idiolectos: el caso de ‘Il mare colore del vino’ de Leonardo Sciascia y sus traducciones al castellano y al catalán”. Especulo, 32, 2006: http://www.ucm.es/info/especulo/numero32/index.html
 • La Rocca, M. (2006). Textos y contextos: E/LE para el turismo cultural. redELE, 8, 2006: http://www.mec.es/redele/revista8/index.shtml
 • La Rocca, M. (2004). ” ‘Novecento’ i ‘La leggenda del pianista sull’oceano’. Estudio de una adaptación cinematográfica”. Especulo, 28, 2004. http://www.ucm.es/info/especulo/numero28/index.html
 • La Rocca, M. (2005). “La creación de hipertextos en la clase de E/LE”, redELE, 3, 2005: http://formespa.rediris.es/revista.htm
 • Mallol, C. (2005). “Prova pilot a la classe d’anglès de tercer d’ESO”. Ressons Escolars: 47, 25-26Goitia, V. and Sugranyes, C. (2011). “The Foreign Language Classroom: A Positive Context for Promoting Plurilingual Learning”, APAC of News, 73, October, pages 24-30.

Back