Projectes

Projectes de recerca (2007 – actualitat)

Estudio exploratorio del impacto del Enfoque Plurilingüe Integrador (EPI) en centros educativos como modelo orientativo para el profesorado en el aprendizaje de lenguas adicionales. I+d+i. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la SociedadREF.: FFI2015-6374R. IP: Dra. Maria González Davies. Miembros proyectoMarina Bernardo, Dra. Maria Luz Celaya, Dra. Cristina Corcoll, Dra. Olga Esteve, Dra. Cristina Mallol, Dra. Lidia Montero, Dra. Caterina Sugranyes, Dr. David Soler, Jaclyn Wilson, Jane Mitchell-Smith. Per més informació, veure la secció EPILA.

2016-2018. Caterina Sugranyes i Jaclyn Wilson. European Digital Online-Game for Intercultural Learning and Translanguaging (EU·DO·IT). ERASMUS+. KA2 Grant: Cooperation for innovation and the exchange of good practices.

2015-2018. William Bromberg, Dra. Lidia Montero, Dra. Caterina Riba i Helena Ruiz. EUniTa (European University Tandem). ERASMUS +, Programme Key Action 2. Grant: “Strategic Partnership in the Field of Education, Training and Youth”. Goethe-Universität Frankfurt am Main. IP: Dr. Daniela Elsner.

Dra. Maria González Davies i Caterina Sugranyes. Cities in Europe. ERASMUS +, Programme Key Action 2. Grant: “Strategic Partnership in the Field of Education, Training and Youth”. Goethe-Universität Frankfurt am Main. IP: Dr. Daniela Elsner. Associat al grup espanyol amb la Universitat Pompeu Fabra, IP: Dra. Olga Esteve Ruescas.

2013-2014. Projecte I+D+i: “Diseño y experimentación de un modelo didáctico para el fomento de la competencia plurilingüe en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras”, ref. EDU2012-38452.  Dra. Maria González Davies i Dra. Cristina Corcoll López. IP: Dra. Olga Esteve Ruescas, U. Pompeu Fabra.

2010-2013. Projecte Comenius: TODDLER: Towards Opportunities for Disadvantaged and Diverse Learners on the Early-childhood Road. Lifelong Learning Programme. IP: University of Stavanger (Norway). Llic. Carme Flores Muxi i Dra. Cristina Corcoll López.

2010-2012. “La implementació de l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera en contextos universitaris. Observació i documentació de bones pràctiques AICLE a Graus EEES”. AGAUR_MQD (Millora de la Qualitat Docent), ref. 2010MQD00139. IP: Dr. Maria González Davies

2008-2009. “L’aprenentatge de l’anglès a l’Educació Física”. MQD (Millora de la Qualitat Docent). FPCEE Blanquerna, U. Ramon Llull.  IP: Dra. Sara Figueras

2007-2009. “Interlinguistic and Intercultural Competence in Language Teaching and Learning”.  Ajuts de Suport a la Recerca, Universitat Ramon Llull. IP: Dr. Maria González Davies