Línies de Recerca

Les línies de treball del grup CILCEAL són les següents:

  • El Paradigma Plurilingüe i Pluricultural en l’ensenyament i aprenentage de llengües: EIP (Enfocament Plurilingüe Integrador)
  • Incidència de la llengua materna, altres llengües i la traducció a l’ensenyament i aprenentatge d’una llengua estrangera
  • Integració de continguts i llengua addicional com a modalitat d’ensenyament i aprenentatge de diferents matèries (CLIL/AICLE)
  • L’aprenentatge de la llengua addicional en un context intercultural i plurilingüístic com a factor d’integració social
  • La literatura infantil i juvenil com a eina d’ensenyament i aprenentatge per desenvolupar la competència intercultural
  • Didàctica col•laborativa de la traducció

Tesis Doctorals Llegides

Learning English through Translation: the Affectivity and Diversity Approach, de la Cristina Mallol i Macau, juliol 2006, Universitat de Vic.

El taller de traducción: una metodología didáctica integradora para la enseñanza universitaria de la traducción, de la Marcella La Rocca. febrer 2007, Universitat de Vic.

Web-searching for Translation Students: An Exploratory and Multiple-case Study, de la Vanessa Enríquez, març 2011, Universitat Ramon Llull.

Translanguaging in the Additional Language Classroom: Pedagogically-Based Codeswitching in a Primary Education Context, de la Cristina Corcoll i López, març 2013. Universitat Ramon Llull.

A Plurilingual Approach to Language Teaching in Catalonia: Using Heritage Languages in the Additional Language Classroom, de Caterina Sugranyes Ernest, març 2017. Universitat Ramon Llull.

El lideratge de la innovació educativa per implementar l’AICLE als centres d’educació secundària: Estudi de casos AICLE, de David Soler, juliol 2017. Universitat Ramon Llull.

Tesis Doctorals en Curs

Jaclyn Wilson: Working within the Plurilingual Paradigm: Use of Translation to Enrich Additional Language Learning and Plurilingual Competence in Secondary Education in Catalonia. Pla de recerca aprovat: 2013-14. Excel·lent.

Diego Mansilla: El rol de las estrategias socioafectivas en la enseñanza y el aprendizaje colaborativo y situado de la traducción  en una clase virtual. Pla de recerca aprovat: 2015-16. Excel•lent.

Treballs Final de Màster llegits

The Foreign Language Classroom in a Primary School: A Positive Context for Promoting Plurilingualism and Intercultural Communicative Competence, de la Caterina Sugranyes, 2011.

New pathways in the Secondary e‐EFL classroom from a Socioconstructivist Perspective, de la Sònia Muñoz, 2011.

Educació Física en llengua anglesa: un projecte AICLE en el marc universitari, de la Carme Flores, 2011.