Cristina Mallol

cmallol

La professora Cristina Mallol ha estat ensenyant llengües estrangeres (francès i anglès) a primària i a secundària durant més de 15 anys. Ara està treballant com a professora d’anglès de secundària a l’institut de Vilafant. És la Cap del Departament d’anglès i és la impulsora dels projectes més rellevants del centre. Ha treballat també com a professora del màster de secundària de la Universitat Ramon Llull. Ara és membre del grup de recerca CILCEAL “Competència interlingüística i intercultural en l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües” també de la Universitat Ramon Llull. Al 2006 es va doctorar amb la tesi “Learning English through Translation: The Affectivity and Diversity Approach”. Ha publicat en revistes de renom tant nacionals com internacionals. Actualment està investigant sobre l’ús de les noves tecnologies i sobre mètodes eclèctics d’ensenyament per implicar a tots i cadascun dels alumnes en el seu propi procés d’aprenentatge.