Carles Riera

AIbEiAIAAABECNPT1fLm65GJvwEiC3ZjYXJkX3Bob3RvKihkYmYyYTM0MjVhNWYyYTY5OWIzYTExZjcxZjBlNjkwZjQzMzJiMjdhMAGQ_j2vNxdCimc0MrBigRNdg5l4ew

El Carles Riera és doctor en filologia catalana, llicenciat en farmàcia i amb la carrera de teologia. Ensenyant de llengua catalana des de l’any 1975 ininterrompudament i de «Català científic» des de 1987. Actualment és professor de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

Autor dels següents llibres de temàtica lingüística:

Manual de català científic. Orientacions lingüístiques, Claret, Barcelona 19921, 19932.
Caracterització de l’idiolecte d’un parlant de Moià, Claret, Barcelona 1993 (tesi de llicenciatura).
El llenguatge científic català. Antecedents i actualitat, Barcanova, Barcelona 1994.
Curs de lèxic científic. 1. Teoria, Claret, Barcelona 1998.
El lèxic científic català de la botànica, Claret, Barcelona 2000 (tesi doctoral).
Manual de redacció científica, Claret, Barcelona 2005.
Manual de traducció de textos científics de l’anglès al català, Claret, Barcelona [em premsa; es 2014.