Formació

L’institut de Recerca en Psicologia, Aprenentatge i desenvolupament ofereix formació avançada en recerca a través de dos programes de doctorat:

També ofereix formació avançada en àmbits professionals de la psicologia a través dels següents Màsters: