About

Objectius:

L’institut de Recerca en Psicologia, Aprenentatge i desenvolupament (Re-Psy) té com a objectiu promoure la recerca de qualitat en psicologia tot establint estructures de coordinació que facilitin la competitivitat, permetin l’optimització dels recursos i afavoreixin la innovació i la transferència de coneixement i la visibilitat dels projectes que desenvolupen els seus investigadors.

Línies de recerca:

Les línies de recerca del Institut s’agrupen en tres grans àmbits de recerca:

 1. Psicologia de la salut, psicoteràpia i desenvolupament personal
  • Neuropsicologia i salut.
  • Inclusió, activitat física i salut.
  • Emoció i salut.
  • Qualitat de les relacions de parella (Marital quality)
  • Impacte del divorci
  • Violència familiar
  • Migració
  • Adopcions i acolliment familiar
  • Addiccions
  • Discapacitat
  • Impacte de les malalties cròniques de la família
  • Joves Adults (YAGISSP)
  • Avaluació de Programes de Prevenció
  • Constructivisme i Psicoteràpia.
  • Psicologia positiva.
  • Avaluació i intervenció en Psicologia Clínica.
  • Musicoteràpia.
  • Processos de dol.
  • Psicologia i Espiritualitat.
 1. Psicologia de l’educació
  • Família (QdVF) i Atenció Precoç.
  • Infància
  • Serveis per a les persones amb Discapacitat Intel·lectual i Qualitat de Vida.
  • Avaluació de la intensitat dels suports i Plans de Suports Individualitzats.
  • Inclusió escolar i social.
  • Accés a la universitat i al món laboral de les persones amb discapacitat.
  • Alteracions de la comunicació i qualitat de vida
  • Concepcions sobre l’escriptura acadèmica en diferents contextos a secundària i a la universitat.
  • L’ensenyament, l‘aprenentatge i l’ús d’estratègies de millora de la lectura i l’escriptura a secundària i a la universitat.
  • El procés de composició de textos científics i acadèmics.
  • L’escriptura com a eina per aprendre.
  • La veu i la identitat en els textos acadèmics.
  • L’assessorament i la intervenció psicopedagògics.
 1. Psicologia de les organitzacions
  • Ètica i direcció de persones.
  • La construcció d’equips: teambuilding i teamwork.
  • Desenvolupament organitzacional.

Estructura:

L’Institut de Recerca en Psicologia, Aprenentatge i desenvolupament (Re-Psy)  s’estructura en sis Grups de Recerca adscrits a la Universitat Ramon Llull i reconeguts per la Generalitat de Catalunya com a grups de recerca consolidats, que dissenyen i desenvolupen projectes de recerca d’alt nivell en l’àmbit de la Psicologia en les tres àmbits de recerca apuntats.

Per conèixer aquests grups, els seus projectes i investigadors podeu clicar aquí.

Serveis:

1. Formació

L’institut de Recerca en Psicologia, Aprenentatge i desenvolupament ofereix formació avançada en recerca a través de dos programes de doctorat: Doctorat en psicologia i Doctorat interuniversitari de psicologia de l’educació , i formació avançada en àmbits professionals de la psicologia a través dels Màster Universitari en Psicologia General Sanitària, Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans, Màster interuniversitari en Psicologia de l’educació, Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva.

També ofereix seminaris formatius i programes de post-doc per a investigadors novells i especialitzats.

2. Transferència

L’institut Re-Psy organitza diferents activitats de transferència de recerca (consultoria, jornades d’especialització) adreçades tant al públic en general com a col.lectius professionals especialitzats (psicòlegs clínics, psicoterapeutes, directius d’empreses, professionals del món educatiu).

3. Mobilitat

Gràcies als convenis i projectes conjunts vigents amb altres instituts i centres de recerca d’universitats internacionals, des de l’institut Recerca en Psicologia, Aprenentatge i desenvolupament (Re-Psy) es promou la mobilitat dels investigadors que garanteix l’establiment de xarxes estables de cooperació i intercanvis internacionals habituals entre els investigadors de Re-Psy. L’institut també acull estades d’investigadors sèniors i pots-docs de joves investigadors amb talent.