Inici

Amb un total de 50 investigadors sèniors, més de 20 investigadors en formació, i 25 projectes competitius nacionals i internacionals finançats, l’Institut de Recerca en Innovació Educativa i Lideratge es caracteritza per desenvolupar la seva activitat investigadora i de transferència de coneixement  en qüestions  com la innovació educativa, la creació de nous models d’organització i lideratge educatiu en xarxa, les noves tecnologies de la informació i la comunicació, la participació socioeducativa i la mediació, l’ètica del lideratge educatiu i organitzacional, el diàleg intercultural en la nostra societat i l’aprenentatge de les llengües en contextos multilingües.

Tots els estudis que lideren els investigadors adscrits a l’Institut de recerca tenen com a missió fonamental la generació d’un espai d’intercanvi de coneixement dirigit a la investigació científica sobre la innovació i el lideratge en el camp de l’educació i la societat, ampliant la frontera del coneixement i consolidant-se com a referent per a la nostra societat, oferint espais de formació, d’aprenentatge, de col·laboració i d’intervenció en els processos de transformació social i educativa.

Adscrit a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, l’Institut de Recerca en Innovació educativa i Lideratge vetlla per la màxima qualitat dels seus projectes i investigadors, acreditats periòdicament pel sistema de garantia de la Qualitat de la universitat i de les Agències catalana i espanyola de Qualitat Universitària i garantint tots els estàndards de qualitat i d’ètica científica internacionals.