Contacte

Director
Dr. Jordi Riera
A/e: jordirr@rectorat.url.edu
Tel. 00 34 93 253 30 38

Adreça
Institut de Recerca en Innovació Educativa i Lideratge
Torre de la Tamarita
Passeig de Sant Gervasi, 47
08022 Barcelona