About

Objectius:

L’Institut de Recerca en Innovació educativa i Lideratge té com objectiu la consolidació de les seves línies de recerca permeten seguir pujant el nivell d’excel·lència de les investigacions i el grau d’internacionalització dels seus resultats de recerca, així com consolidar el grau de transferència del seu coneixement a la societat de forma aplicada, modelada i transformativa.

Línies de recerca:

 1. Pedagogia, Societat, Innovació i TIC
  1. Innovació educativa amb el suport de les TIC, i el seu lideratge
  2. Territori, educació i inclusió: nous models d’organització i de lideratge educatiu en xarxa
  3. La participació socioeducativa i la mediació: competències de lideratge
  4. Ètica del lideratge educatiu i organitzacional
 2. Ensenyament i Aprenentatge de les llengües
  1. El Paradigma Plurilingüe i Pluricultural en l’ensenyament i aprenentage de llengües: EIP (Enfocament Plurilingüe Integrador).
  2. Incidència de la llengua materna, altres llengües i la traducció a l’ensenyament i aprenentatge d’una llengua estrangera.
  3. Integració de continguts i llengua estrangera com a modalitat d’ensenyament i aprenentatge de diferents matèries (CLIL/AICLE).
  4. L’aprenentatge de la llengua estrangera un context intercultural i plurilingüístic com a factor d’integració social.
  5. La literatura infantil i juvenil com a eina d’ensenyament i aprenentatge per desenvolupar la competència intercultural.
  6. Didàctica col•laborativa de la traducció.
 1. Identitat i Diàleg Intercultural
  1. Recerca d’ estratègies pràctiques de diàleg intercultural i interreligiós.
  2. Formació de formadors en el diàleg interreligiós.
  3. Elaboració de materials pedagògics sobre la dimensió interreligiosa de la nostra societat .

Estructura:

L’Institut de Recerca en Innovació educativa i Lideratge compta amb tres Grups de Recerca adscrits a la Universitat Ramon Llull i reconeguts per la Generalitat de Catalunya com a grups de recerca consolidats, un dels quals també és finançat; i que dissenyen i desenvolupen projectes de recerca d’alt nivell en l’àmbit de la transformació social i educativa.

Per conèixer aquests grups, els seus projectes i investigadors podeu clicar aquí.

estructura

Serveis:

Els serveis que s’ofereixen són:

 • Transferència de coneixement a centres educatius i entitats socials.
 • Observatori de la innovació educativa, el lideratge i la transformació social.
 • Formació i acompanyament en innovació i lideratge, aprenentatge de les llengües i en diàleg interreligiós.
 • Acollida d’estudiants en fase de doctorat o treballs de final de màster.
 • Estades d’ intercanvi entre personal investigador de diferents universitats, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional.
 • Avaluació de projectes i/o programes en relació a la innovació i el lideratge
 • Direccions de tesis doctorals relacionades amb el camp d’estudi.