Inici

Amb un total de 35 investigadors sénior, més de 20 investigadors en formació i 15 projectes competitius nacionals i internacionals finançats, l’institut de Recerca en Esport, Salut i Societat de Barcelona (Re-Sport) es caracteritza per desenvolupar una gran varietat d’estudis sobre diferents àmbits de l’esport i l’Activitat Física. Els projectes de recerca del Re-Sport inclouen línies d’investigació sobre l’esport i la salut, la genètica, la gent gran i les malalties cròniques, l’esport adaptat, l’entrenament i la innovació, l’educació física, la intervenció social amb l’esport, el desenvolupament econòmic i urbà, el turisme i el lleure actius, les polítiques públiques, la gestió esportiva, la psicologia esportiva i la història de l’esport. Es tracta d’una visió holística de l’esport i les Activitats Físiques en diferents contextos i amb enfocaments transdisciplinaris.

Tots els estudis que lideren els investigadors adscrits a l’Institut de recerca tenen com a missió fonamental aportar coneixement nou sobre l’esport com a fenomen de gran rellevància social i per a la salut de les persones, influir en la qualitat de vida dels ciutadans, i contribuir a innovar amb recerca aplicada sobre esport i amb la transferència del coneixement en els àmbits públic i privat.

Adscrit a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, l’institut de Recerca en Esport, Salut i Societat de Barcelona vetlla per la màxima qualitat dels seus projectes i investigadors, acreditats periòdicament pel sistema de garantia de la Qualitat de la universitat i de les Agències catalana i espanyola de Qualitat Universitària i mantenint tots els estàndards de qualitat i d’ètica científica internacionals.