Resultats del projecte d’investigació

Els resultats obtinguts fins ara s’han mostrat a

EECERA 25th CONFERENCE

Barcelona, Catalunya, Spain
7th – 10th September 2015

Vendrell, R., Dalmau, M., Geis, A. and Anglès, N.

The right to play at Early Childhood and Primary Education schools

World Federation of Associations for Teacher Education (WFATE)

Barcelona, Catalunya, Spain

21-23 Abril 2016

Vendrell, R; Dalmau, M; Geis, A i Anglès, N

Validació d’un qüestionari adreçat a mestres d’educació infantil i primària sobre el joc lliure a l’escola

EECERA 26th CONFERENCE

Dublin, Irlanda
31 Agost – 3 Setembre 2016

Vendrell, R., Dalmau, M., Geis, A. and Anglès, N.

Descriptive Study on how children’s right to play is met at early childhood and primary education schools

OBJECTIUS    METODOLOGIA  MEMBRES INVESTIGADORS