Resultats de la investigació

Els resultats es varen sintetitzar en un decàleg de fortaleses i febleses del projecte.

FORTALESES

1. El treball Multidisciplinari, com a resposta coherent i necessària al caràcter competencial dels estudis d’Educació de la FPCEE Blanquerna, a la concepció holística del coneixement i a la formació dels/ de les mestres dels infants del segle XXI.
2. La docència compartida, el transvassament de coneixements com a enriquiment sobretot per al docent, però també per al discent.
3. La transformació de l’equip docent, la comunicació, la generositat, la creació d’un vincle més enllà de la tasca acadèmica i professional.
4. Les sessions col·lectives, com a exemple de treball globalitzador que els estudiants podran traduir a l’escola d’educació infantil i com a oportunitat per al docent d’ampliar la seva visió de l’estudiant.
5. L’experiència de procés creatiu, com a instrument potent d’aprenentatge per a l’estudiant que descobreix la seva capacitat de fusionar disciplines, prendre decisions i transcendir la literalitat.
FEBLESES
6. La manca d’aprofundiment en la relació entre disciplines, expressada per les professores i evidenciada en les dificultats del estudiants per copsar els connectors entre matèries.
7. Les dificultats per avaluar els continguts específics de cada àrea de coneixement.
8. La manca de temps compartit entre professores per preparar i anticipar els continguts treballats i les activitats realitzades.
9. La manca de temps per reflexionar amb els estudiants el perquè de cada activitat, per anar més enllà de l’anècdota.
10. El context, l’organització del temps i l’espai. La manca de flexibilitat en els horaris del professorat i els estudiants. La manca d’espais prou amplis i ben equipats per treballar-hi de manera multidisciplinària.

OBJECTIUS    METODOLOGIA   MEMBRES INVESTIGADORS  INSTITUCIONS COL·LABORADORES