Resultats de la investigació

S’ha constatat el sentiment de por, incertesa i alhora il•lusió per afrontar-se a un nou repte, sobretot pel que fa a l’organització de les sessions i a la interacció entre tres professors compartint classe i avaluació.

Treballar multidisciplinàriament ha aportat canvis metodòlogics, enriquiment i ha afegit creativitat a les propostes docents. S’han obert les aules i s’ha compartir coneixement. Ha calgut, però, molta preparació, consens i per tant hores de reunió.

El procés de creació artística que fa l’alumnat ha enriquit al professorat. La implicació del professorat en aquest procés possibilita la retroalimentació entre docents i discents.

S’ha detactat un problema amb els espais disponibles, les aules encara estan molt determinades per a treballar-hi aspectes disciplinars concrets: aula de plàstica, de música, de moviment….

La vivència de l’experiència ha portat al professorat implicat a contaminar a altres mòduls de la metodologia multidisciplinar i a plantejar de cara al curs vinent una metodologia transdisciplinar.

L’avaluació de les produccions artístiques i les seves adaptacions didàctiques han aportat informació de com les tres àrees poden interelacionar-se aportant una visió holística i acostant-se a la manera de fer dels infants.

CONTRIBUCIÓ I SIGNIFICACIÓ CIENTÍFICA D’AQUEST TREBALL

Aprofundir en una nova manera de plantejar-nos la docència en el marc dels estudis universitaris, a partir de la investigació-acció

Aportar evidències dels canvis soferts en la metodologia del professorat
universitari, a partir d’un treball multidisciplinari.

Avaluar conjuntament les vivències del professorat i de l’alumnat en un mateix procés.

OBJECTIUS    METODOLOGIA    MEMBRES INVESTIGADORS  INSTITUCIONS COL·LABORADORES