Què pretenem

  1. Potenciar i revaloritzar la infància, incidint especialment en allò que fa referència als drets dels infants.

2. Manifestar els avantatges socials que suposa una correcta atenció a la infància, malgrat els beneficis es manifestin a llarg termini.

3. Afavorir l’estudi i recerca dels diferents aspectes que incideixen en el desenvolupament i l’educació integral dels infants en el nostre temps. La família, els espais d’oci, els mitjans, … i els professionals de l’educació.

4. Vincular l’estudi i la recerca teòrica amb l’aplicada, potenciant així els lligams entre els diferents contextos educatius i la universitat apropant aquesta a les realitats de l’entorn.

5. Evidenciar la necessitat de la participació i coordinació entre els diferents contextos o ecosistemes on es troba l’infant.