Qui som

Treballar per a una societat més justa i igualitària suposa, entre altres factors, considerar prioritària l’educació dels infants. Malgrat contemplem l’infant com una persona molt capaç, valorem la diversitat dels contextos on es pot relacionar com a factors que poden incidir en el seu desenvolupament. No sols la família i l’escola en són responsables si no també les administracions públiques, ja siguin sanitàries, acadèmiques o de qualsevol índole. Partim de la certesa de que el desenvolupament i l’educació en els primers anys de vida proporcionen els fonaments per a un correcte desenvolupament de la personalitat dels individus; així doncs totes les intervencions que pretenen augmentar la qualitat dels serveis en aquest període de la vida han de ser, per elles mateixes, intervencions preventives, entenent que no calen ni manifestacions clares de patologia ni problemàtiques socials greus per a dur-les a terme. Així doncs, la formació dels professionals és, si més no, una de les variables que pot oferir més certeses. Cal actuar amb professionalitat, i aquesta professionalitat s’ha de recolzar, entre altres variables, en la investigació

Contemplem l’educació en un sentit transversal i longitudinal. És a dir, l’educació esdevé fonamental en tots els àmbits i durant tot el cicle vital de la persona. Partim doncs d’una perspectiva respectuosa vers l’infant i holística en  considerar l’interacció de l’infant i l’entorn amb tota la seva complexitat.

Els models constructivista, dinàmic, humanísta i ecològic són els que més s’apropen  a aquest paradigma i per tan els nostres projectes d’investigació s’emmarcaran majoritàriament en ells.