Objectius

 1. Estudiar el procés de presa de decisions dels estudiants masculins i dels mestres en exercici dels dos cicles d’ Educació Infantil (0-3 / 3-6) en relació a la seva elecció professional.
 2. Analitzar les opinions de les famílies i els professionals dels centres d’educació infantil (EI) en relació a les avantatges i inconvenients que des de la seva perspectiva estan relacionats amb la figura dels educadors, i mestres d’aquestes centres educatius.
 3. Dissenyar un programa d’intervenció, dirigit als darrers cursos de batxillerat i cicles formatius, per a incrementar la població masculina d’educadors a Educació Infantil.
 4. Contribuir a ampliar les línies de recerca que existeixen en aquests  moments sobre aquest tema.
 5. Estudiar els beneficis que comporten les relacions interpersonals, que manifesten els homes educadors a educació infantil, tenint en compte la seva incidència respecte de l’educació integral dels infants, respecte de les relacions amb les families i finalment amb la resta dels professionals del centre.
  • Estudiar les avantatges per a tots els infants, en tan que poden viure amb la  presència de models masculins positius.
  • Estudiar les avantatges, específicament per als infants que tenen en el seu nucli familiar un model masculí masclista, i potser violent. Per a ells pot suposar una experiència i un model de convivència diferent la qual cosa suposa també una intervenció de caire preventiu i fins i tot terapèutic.
  • Estudiar les avantatges respecte de la superació d’estereotips vinculats a les professions “feminitzades”.
  • Estudiar els avantatges pel que fa a la integració social de població immigrant que arriba al nostre país.
  • Estudiar les avantatges pel que suposa afavorir models de corresponsabilitat del treball familiar domèstic a les llars.
 6. Oferir arguments a l’administració pública, amb la finalitat de que es puguin ampliar i desenvolupar mesures que afavoreixin la transmissió de valors i actituds igualitàries.

METODOLOGIA   RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ     MEMBRES INVESTIGADORS  INSTITUCIONS COL·LABORADORES