Estudi de les relacions emocionals en la diada mare/pare-fill en un espai familiar: Implicacions en el desenvolupament

Els resultats dels estudis i investigacions portats a terme fins ara sobre el vincle afectiu establert entre la diada mare/pare-fill, posen de manifest l’estreta relació entre la qualitat de les experiències sorgides en aquestes primeres relacions i els posteriors comportaments. Així, doncs, els infants desenvolupen les capacitats psicològiques en la matriu d’aquestes primeres interaccions amb les persones del seu entorn  i en especial amb les que realitzen les funcions maternes.Considerant la importància del que hem exposat, el nostre estudi s’orienta cap a la descripció de diferents patrons interactius observats en contextos naturals i centrats en la diada mare/pare-fill.

Esperem que el resultats de les nostres observacions aportin elements que facilitin l’orientació per una possible prevenció.

OBJECTIUS    METODOLOGIA   RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ   MEMBRES INVESTIGADORS  INSTITUCIONS COL·LABORADORES