Objectius

Objectiu del projecte

• Elaborar un pauta d’observació per a poder valorar la qualitat educativa de les estones del menjador de les escoles 0-3.

Objectius específics

• Elaborar el marc teòric de referència a les característiques dels infants de 0 a 3 anys.
• Adaptar la pauta d’observació per als menjadors de parvulari a l’especificitat del cicle 0-3 anys.
• Determinar els experts coneixedors del funcionament del cicle 0-3.
• Escollir una mostra d’escoles infantil 0-3 anys per valorar l’aplicabilitat de l’instrument.
• Realitzar una anàlisi de les dades obtingudes.
• Elaborar les orientacions necessàries per a l’aplicació de la pauta d’observació a les escoles.

METODOLOGIA     RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ   MEMBRES INVESTIGADORS