Metodologia

Plantegem dues vessants metodològiques. La primera en relació a la revisió de la literatura publicada i l’altra en relació a les observacions de situacions de joc infantil que es duran a terme. Ambdues es complementaran al llarg del procés de recerca.

  • Mètode de la revisió de la literatura

La revisió de la literatura permetrà recollir els estudis que evidenciïn la importància del joc lliure en el desenvolupament integral de l’infant. Posteriorment, les dades recopilades seran analitzades seguint els aportacions de cada àrea de coneixement: el coneixement d’un mateix i dels altres, l’entorn natural i social, els llenguatges matemàtic, verbal, artístic, musical i corporal.

  • Metodologia observacional

Es portarà a terme a partir de l’observació del joc lliure, de l’activitat espontània dels infants d’edats diferents entre els 0 i 3 anys, en contextos educatius formals com ara l’escola bressol. El procés emprat serà inductiu, donat que partirem de la conducta infantil per a establir les categories d’anàlisi, aquest posicionament es complementarà amb el coneixement teòric que derivi de la revisió de la literatura. Els participants són infants de 0 a 3 anys.

La participació serà de 12 infants distribuïts en base a les edats especificades: entre els 9 i els 11 mesos, entre els 17 i els 19 mesos i  entre els 23 i els 25 mesos.

Procediment

Plantegem quatre situacions de joc que es repetiran per a totes les edats de la mateixa manera.

Situació número 1:

Context: Sorral.

Materials: un garbell o sedàs de fusta i metall, una pala i galleda de plàstic, un rasclet, motlles de metall, bols de fusta de diferents mides, una lupa, un pot de plàstic (amb tapa) i petxines.

Situació número 2:

Context: Aula o sala polivalent

Materials: 6 caixes de fruita de cartró, 4 rampes de fusta de diferents llargades, 4 tubs de plàstic (de la construcció) de diferents mides, 4 caixes de fruita de plàstic, un tros de roba gran (tipus llençol mida bressol).

 Situació número 3:

Context: Aula o sala polivalent

Materials: 3 nines, 1 telèfon mòbil, 3 plats (1 de plàstic i 2 de porcellana resistent), 1 biberó, 2 gots, 2 culleretes, 2 mocadors grans (tipus mocador del cap). 10 Comissió d’Ètica i Recerca

Situació número 4:

Context: Aula o taller

Materials: 2 bols amb pintura de dits de colors diferents, un tros de 2 metres de llarg de paper d’embalar de color blanc enganxat a terra, un pot amb pinzells, un bol amb una esponja i un tap de suro, una safata amb sorra fina de color clar i un rasclet (tipus mini jardí zen), trossets quadrats de cartró.